Dil:
Xəngəl
Xəngəl
Əlaqə telefonu:
(+994 50) 325 70 91