Dil:
Düşbərə
Düşbərə
Ərişdə
Ərişdə
Xəngəl
Xəngəl
Ət qutabı
Ət qutabı
Göy qutabı
Göy qutabı
Qutab pendirli
Qutab pendirli
Əlaqə telefonu:
(+994 50) 325 70 91